ERP vai CRM vai muu PDF Tulosta

Tarvitaanko ERP - riittääkö CRM - vai tarvitaanko kumpaakaan? 

Hyvään toiminnanohjaukseen ei välttämättä tarvita "toiminnanohjausjärjestelmä"- tai "ERP"- sanaa nimessään kantavaa ohjelmistoa. Tärkeintä on, että yrityksen järjestelmät auttavat yritystä toimimaan kannattavasti ja asiakaslähtöisesti. Varsinainen toiminnaohjaus / ERP oh tarpeen silloin kun halutaan keskittää eri toiminnot yhteen järjestelmään.

Ja on hyvä tiedostaa, että tietojärjestelmän tärkein osa on ihminen. Yhdessä tekemällä ja kouluttamlla järjestelmästä saadaan toimiva työväline.

Sama koskee asiakashallintaa ja CRM-ohjelmistoja. Asiakassuhteiden hallinta on kaikissa yrityksissä jo tavalla tai toisella olemassa, vaikka siihen erityisesti tarkoitettua ohjelmistoa ei olisikaan käytössä. Mutta asiakassuhteiden hallintaa voidaan aina parantaa. Yleensä siihen tarvitaan CRM-ominaisuuksilla varustettu tietojärjestelmä.

Nykyiset CRM-järjestelmät sisältävät vähintään operatiivisen asiakashallinnan perustoiminnot:

  • markkinointi-CRM
  • myynti-CRM
  • palvelu-CRM
Jotkut CRM-ohjelmistot ovat laajennettavissa monipuolisiksi toiminnanohjausjärjestelmiksi. Mm. vTigerCRM. Yleensä CRM:stä puuttuu varsinainen taloushallinto. Laskutustoiminto niihin voi kuulua.

Taloushallintopainotteisten ohjelmistojen CRM-ominaisuudet eivät yleensä ole riittäviä vaativaan asiakkuuksienhallintaan ja asiakkuuksien johtamiseen.

Asiakaspalvelunäkökulmasta suunniteltujen toiminnanohjausjärjestelmien (ERP:ien) CRM-ominaisuudet ovat usein myös riittäviä asiakashallintaan.

Viimeksi päivitetty ( 12.01.2016 )
Lue lisää...
 
Open source ERP. CRM voi olla kasvupolku toiminnanohjaukseen PDF Tulosta

Open Source - mahdollisuus myös toiminnanohjauksessa (ERP) ja asiakashallinnassa (CRM)

Maksuttomiin open souce - lisenssiointiin perustuvat ohjelmistot alentavat järjestelmän rakentamisen alkuinvestointia.

Tärkeää on huomata, että maksuttomat lisenssit alentavat ICT-järjestelmien kokonaisinvestointia vain lisenssien osalta. Muut kustannukset (käyttöönotto, koulutus, ylläpito, palvelinkustannukset, jne. ) pysyvät samana tai ne voivat olla jopa korkeampia kuin maksullisien lisenssien pohjalta rakennetulla järjestelmillä. Näin on erityisesti, mikäli erikoistunutta asiantuntemusta valitulle open source ohjelmistolle ei ole helposti saatavilla.

Suomessa on muutamia open source toiminnanohjausjärjestelmiä käytössä. CRM-ohjelmistojen osalta käyttöönottoja on runsaasti.

Open source ERP (+ CRM) -ohjelmistoja, mm:

Avoimen lähdekoodin lisenssimaksuton CRM-ohjelmisto voi tarjota hyvän kasvupolun kokonaisvaltaiseen yrityksen toiminnanohjaukseen.

CRM-ohjelmistot sisältävät usein ERP-tyyppisiä toimintoja ja taloushallinnon toiminnallisuuksia tai näiden integrointiin tarkoitettuja rajapintoja. Avoimen lähdekoodin ohjelmistoissa integroinnit ovat usein helpommin toteutettavissa - varsinkin jos tarvitaan räätälöiyjä ominaisuuksia.

Esimerkiksi avoimeen lähdekoodiin perustuva vTiger CRM sisältää CRM-ominaisuuksien lisäksi mm. perustasoisen tuotehallinnan, varastotoiminnot ja laskutuksen. Myös sähköisen taloushallinnon integrointi tai tietojen siirto CRM:n ja talouhallinnonohjelmiston välillä on mahdollista. Esimerkiksi Stratman Oy on kehittänyt verkkolaskutusta, IBAN-tilinumerointia / SEPA-tilisiirtoja tukevan laskutusjärjestelmän vTigerCRM:ään.

Tunnetuimmat avoimen lähdekoodin CRM ohjelmistot Suomessa:


Viimeksi päivitetty ( 10.03.2016 )
 
ICT-videoita PDF Tulosta

Sivustolle on lisätty uusi moduli ICT-Videoita.  Videot on valittu pääosin YouTube-videopalvelusta

Kategorioita mm. 

  • ERP, CRM, Tekniikkaa, Markkinointi, Tietoturva, Internet, FUN

Voit ehdottaa videoita Youtube, Google ja Dailymotion palvelimella olevista videoista.

Tutustu tästä linkistä!

Viimeksi päivitetty ( 27.02.2008 )
 
Luo omat linkkisi ja sisältöä PDF Tulosta

Linkkien omatoiminen luominen on nyt mahdollista. Toimittaja voi luoda linkkejä ja lyhyitä esittelytekstejä haluamiinsa kategorioihin. Lisätietoa:  "ERP-toimittajille"

Viimeksi päivitetty ( 21.08.2007 )
 
PK-yritysten liiketoimintajärjestelmät ja toiminnanohjauksen kehittäminen PDF Tulosta

Toiminnanohjaus.fi-sivustolla on puolueetonta ja viimeisintä tietoa yleisimmistä Suomessa käytettävistä PK-yritysten liiketoimintaa tukevista ICT-järjestelmistä - erityisesti toiminnanohjausjärjestelmistä, ERP:eistä. Muut painopistealueet ovat asiakashallinta ja CRM - järjestelmät sekä taloushallinto- tuotannonohjaus-ja projektihallintajärjestelmät.

Sivustolla on n. 200 linkkiä liiketoimintajärjestelmien sivustoille. Ilmoittakaa puutteista, linkkien muutoksista ja virheistä osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu roskapostia vastaan, aseta javascripttuki päälle nähdäksesi osoitteen.

Laajenna sisältöä lisäämällä omat linkkisi!

Sivuston kävijämäärät ovat kasvaneet tasaisesti sen n. 9-vuotisen olemassaolon aikana. Yhä useammin saamme järjestelmien toimittajilta ehdotuksia linkeiksi, uusiksi kategorioiksi. Myös uudet juttuehdotukset ovat tervetulleita. 

Ehdota linkkejä yrityksesi tuotesivuille: Ohjeet "ERP-toimittajille" valikosta tai tästä.


Palvelua pitää yllä Stratman Oy. Stratman on sähköisen liiketoiminnan asiantuntijapalveluja toimittava yritys.

 

Viimeksi päivitetty ( 25.08.2018 )
 
PK-yritys ja ERP PDF Tulosta

PK-yritys ja toiminnanohjausjärjestelmä - ERP

Toiminnanohjausjärjestelmät (ERP) mielletään usein suurten kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten järjestelmiksi, joita käytetään yhdistämään ja automatisoimaan yrityksen eri osastojen tai yksiköiden toimintoja. Tällä hetkellä liiketoimintajärjestelmien toimittajat uskovat PK-yritysten järjestelmien omaavan suurimman kasvupotentiaalin. 

Kilpailun kiristyessä ja asiakaspalvelulle asetettujen vaatimusten kasvaessa on asiakaslähtöisten järjestelmien tarve kasvanut. Siksi mm. asiakashallintajärjestelmät (CRM) ovat jo yleistyneet PK-yrityksissä. Nyt PK-yritysten kannalta lupaava muutos on jo alkanut myös toiminnanohjausjärjestelmien osalta. 

Yleensä PK-yritys on hankkinut keveän taloushallinnon ja palkkalaskennan ohjelmiston toimintansa perustyövälineeksi.  Yrityksen kasvaessa ohjelmisto on mahdollisesti muunnettu tai korvattu toiminnanohjausjärjestelmällä. Nämä muutosprojektit ovat usein epäonnistuneet.

Pienimpien PK-yritysten ei useinakaan ole ollut mahdollista investoida varsinaisiin toiminnanohjausjärjestelmiin niiden hintatason ja käyttöönoton yhteydessä syntyvien suurten kustannusten ja määrittelytyömäärien vuoksi.

Toiminnanohjaus PK-yrityksiin aikaisempaa edullisemmin

Viimeaikoina markkinoille on tullut useita pienille ja kasvaville yrityksille soveltuvia ratkaisuja.   Suuret toimittajat ovat kehittäneet modulaarisia ratkaisuja. PK-yritys voi ottaa käyttöön tarvitsemansa toiminnot. Markkinoille on tullut myös erityisesti PK-yrityksille tarkoitettuja toiminnanohjausratkaisuja. Lisenssimallit ovat kehittyneet. Käyttöönottoa on yksinkertaistettu. Ohjelmistojen vuokrauspalvelut, SaaS-pohjaiset palvelumallit ovat yleistyneet.  jne.

Monissa ohjelmistoissa on huomioitu mm. taloushallinnon osalta suomalainen kirjanpitokäytäntö ja lainsäädäntö.  Jotkut ohjelmisto eivät sisällä kirjanpitoa tai taloushallintoa vaan tarjoavat yrityksen nykyiseen taloushallinnon ohjelmistoon valmiin tai räätälöitävän rajapinnan.

ERP-aiheisia linkkejä

BBC:n englanninkielinen artikkeli: "Do small firms need big software? "  

 

 

Viimeksi päivitetty ( 14.02.2011 )
 
RocketTheme Joomla Templates