Tulosta

Tarvitaanko ERP - riittääkö CRM - vai tarvitaanko kumpaakaan? 

Hyvään toiminnanohjaukseen ei välttämättä tarvita "toiminnanohjausjärjestelmä"- tai "ERP"- sanaa nimessään kantavaa ohjelmistoa. Tärkeintä on, että yrityksen järjestelmät auttavat yritystä toimimaan kannattavasti ja asiakaslähtöisesti. Varsinainen toiminnaohjaus / ERP oh tarpeen silloin kun halutaan keskittää eri toiminnot yhteen järjestelmään.

Ja on hyvä tiedostaa, että tietojärjestelmän tärkein osa on ihminen. Yhdessä tekemällä ja kouluttamlla järjestelmästä saadaan toimiva työväline.

Sama koskee asiakashallintaa ja CRM-ohjelmistoja. Asiakassuhteiden hallinta on kaikissa yrityksissä jo tavalla tai toisella olemassa, vaikka siihen erityisesti tarkoitettua ohjelmistoa ei olisikaan käytössä. Mutta asiakassuhteiden hallintaa voidaan aina parantaa. Yleensä siihen tarvitaan CRM-ominaisuuksilla varustettu tietojärjestelmä.

Nykyiset CRM-järjestelmät sisältävät vähintään operatiivisen asiakashallinnan perustoiminnot:

  • markkinointi-CRM
  • myynti-CRM
  • palvelu-CRM
Jotkut CRM-ohjelmistot ovat laajennettavissa monipuolisiksi toiminnanohjausjärjestelmiksi. Mm. vTigerCRM. Yleensä CRM:stä puuttuu varsinainen taloushallinto. Laskutustoiminto niihin voi kuulua.

Taloushallintopainotteisten ohjelmistojen CRM-ominaisuudet eivät yleensä ole riittäviä vaativaan asiakkuuksienhallintaan ja asiakkuuksien johtamiseen.

Asiakaspalvelunäkökulmasta suunniteltujen toiminnanohjausjärjestelmien (ERP:ien) CRM-ominaisuudet ovat usein myös riittäviä asiakashallintaan.

CRM-ohjelmisto voi tarjota hyvän kasvupolun kokonaisvaltaiseen yrityksen toiminnanohjaukseen.

CRM-ohjelmistot sisältävät usein ERP-tyyppisiä toimintoja ja taloushallinnon toiminnallisuuksia tai näiden integrointiin tarkoitettuja rajapintoja. Avoimen lähdekoodin ohjelmistoissa integroinnit ovat usein helpommin toteutettavissa - varsinkin jos tarvitaan räätälöiyjä ominaisuuksia.

Esimerkiksi avoimeen lähdekoodiin perustuva vTiger CRM sisältää mm. perustasoisen tuotehallinnan ja laskutuksen. Myös sähköisen taloushallinnon integrointi tai tietojen siirto CRM:n ja talouhallinnonohjelmiston välillä on mahdollista. Esimerkiksi Stratman Oy on kehittänyt verkkolaskutusta, IBAN-tilinumerointia / SEPA-tilisiirtoja tukevan laskutusjärjestelmän vTigerCRM:ään.

ERP ei ole pelkästään suurien tai tuotannollisten yritysten järjestelmä 

ERP:it  mielletään usein tuotannollisten yritysten järjestelmiksi. Yritysten toimintamallit sisältävät kuitenkin yhä enemmän palveluelementtejä ja verkostoja hyödyntäviä prosesseja. Palvelutkin on tuotettava. Palvelu- ja tietointensiivisten yritysten toiminnanohjausjärjestelmälle asetettavat vaatimukset poikkeavat hyvin paljon tuotannollisen yrityksen ohjelmistoille asetettavista vaatimuksista.

Käytännössä jo hyvinkin pienillä henkilöstöresursseilla toimivan yrityksen on järkevää panostaa vähintään CRM-ominaisuudet sisältävään ohjelmistoon, jossa on toiminnot uusasiakashankinnasta jälkimarkkinointiin. Useimmissa perustasoisissakin CRM-ohjelmistoissa on toiminnot tarjouksen teosta tilauksen etenemisen kautta laskutukseen. Tällöin CRM toimii pienen yrityksen toiminnanohjausjärjestelmänä..

Kun  yrityksen toiminta on laajaa tai monimuotoista tarvitaan toiminnan tuottavuuden, oikea-aikaisuuden ja hallittavuuden takaamiseksi toiminnanohjausjärjestelmä, ERP.  Järjestelmällä hallitaan asiakasrajapinnan, palvelujen ja tuotannon tiedot. Sillä seurataan asiakassuhteisiin ja sisäisiin prosesseihin liittyvät tapahtumat asiakassuhteen syntymisestä alkaen koko asiakkuuden elinkaaren ajan. Järjestelmä tuottaa myös tiedot taloushallinnon järjestelmälle.

Entä taloushallinnonohjelma?

Hyvin monet PK- yritykset toimivat pelkillä taloushallinnon järjestelmän antamien tietojen pohjalta. Taloushallinnon ohjelmisto, vähintään laskutus, on käytössä lähes jokaisessa yrityksessä. Näitä ohjelmistoja ei ole kuitenkaan kehitetty asiakaslähtöisen toiminnan näkökulmasta. Taloushallinnon perustoiminnot sisältävä ohjelmisto ei riitä yrityksen toiminnan ohjaamiseen ja asiakassuhteiden hallintaan, kun yritys haluaa kasvaa ja kehittää toiminnan laatua ja tuottavuutta.

Useat taloushallinnon järjestelmien toimittajat ovat kehittäneet ohjelmistojaan toiminnanohjausjärjestelmien suuntaan lisäämällä niihin ERP:eille tunnusomaisia ominaisuuksia, mm. varastonhallintaa, logistiikkaa ja tuotantoprosesseja tukevia toimintoja.

Tavoitteena kilpailukyky ja tuottavuus

Ongelmallista ERP-järjestelmissä PK-yrityksen kannalta on ominaisuuksien sovittaminen yrityksen toimintatapoja ja kehittämistä tukevaksi kokonaisuudeksi. Järjestelmät ovat joko liian jäykkiä tai vaativat suuren määrän konfigurointia tai räätälöintiä. Tästä syntyy kustannuksia ja avainhenkilöiltä vaaditaan suurta aikapanosta.

Kysymys on viime kädessä asiakkaan kokemasta toiminnan laadusta ja yrityksen kilpailukyvyn takaavasta tuottavuudesta. Ilman tietotekniikkaa PK-yritys ei nykyään tule toimeen.  IT / ICT-ratkaisuja tarvitaan, jotta asiat hoituisivat asiakkaiden odotuksia vastaavalla nykyaikaisella tavalla ja asiakkaiden tarpeita tyydyttäen.

Viimeksi päivitetty ( 12.01.2016 )
 
Seuraava >
RocketTheme Joomla Templates